0%

 

Skip to Content

İnsan Kaynakları Politikamız;
Pozisyonun gerektirdiği niteliklere sahip insan kaynağına, sağlıklı bir iş ortamı oluşturarak, en etkin ve verimli şekilde eğitim programlarıyla profesyonel gelişim ve kariyer fırsatları sunarak, kurumsal olanaklar ve faydalarla çalışanlarımızı geliştirerek başarıya doğru yönlendirmek ve geleceğini “Akıllı Lojistik”de görmesini sağlamak.
İnsan Kaynakları Vizyonumuz;
Yenilikçi ve sürdürülebilir İnsan Kaynakları uygulamaları ile çalışanlarına değerli olduklarını hissettiren ve lojistik sektöründe tercih edilen bir şirket olabilmek.
İnsan Kaynakları Misyonumuz;

• Şirketin hedeflerine ulaşmada katkı sağlayacak insan kaynakları planlamaları ile rekabet gücünü artırmak,
• Etkin bir işe alım süreciyle, şirket değerlerini yükseltecek kalifiye ve verimli personel istihdam etmek,
• Eğitimi, bilgi ve yeteneği açısından çalışma istek ve arzusunu geliştirici bir iş ortamı yaratmak ve çalışanları en verimli olacağı görevlerde çalıştırmak,
• Özlük haklarını, hukuka ve iyi niyet kurallarına uygun olarak yürütmek,
• Çalışanların aile bütünlüğünün korunmasını sağlamak,
• İstihdam ve ücret politikaları tespit edilirken, işin gerektirdiği kriterler ve sektörel standartları göz önünde bulundurarak adil bir ücret sistemi ve sosyal haklar politikası uygulamak,
• Eğitim programlarıyla personelin gelişmesine imkan vermek,
• Sosyal olanak ve uygulamalardan bütün personelin eşit ölçüde faydalanmalarını sağlayarak çalışan memnuniyetini ve şirkete bağlılığını artırmak,
• Kariyer gelişim hedeflerine yönelik gerekli aksiyonları almak.