0%

 

Skip to Content

İşe Alım Süreci;
İşe alım sürecimizin amacı, insan kaynakları politikamız, vizyon ve misyonumuzla uyumlu şirketimiz bünyesindeki açık pozisyonlar için uygun nitelik ve yetkinliklere sahip insan kaynağını bünyemize kazandırmaktır.
İşe alım için yeterli özellikleri taşıyan adaylar, personel ihtiyacı çerçevesinde mülakata davet edilirler. Adaylar, mülakat sonucuna göre talep etikleri pozisyon ve sahip oldukları yetkinlikler doğrultusunda değerlendirirler.
Adayın başvurusunun tarafımıza ulaşmasından sonra;

• Cv taraması sonucunda nitelikleri uygun adayların bulunması, • Ön görüşme,
• İlgili pozisyona göre kişilik envanteri uygulanması,
• İnsan kaynakları ile mülakat,
• İlgili birim yöneticisi ile mülakat,
• Referans araştırması,
• Yönetim onayı,
• İş Teklifi.

Akıllı Lojistik www.akillilojistik.com.tr sitemizin İnsan Kaynakları alanında yer alan “Kariyerinizi Oluşturmaya Hemen Başlayın” bölümünden veya kariyer.net portalında yer alan Akıllı Lojistik ilanlarına başvuruda bulunabilir ve iş olanaklarını takip edebilirsiniz.
Kariyer Yönetimi Süreci;
İnsan Kaynağı ihtiyacının belirlenmesi ve öncelikle kurum içinden bu gereksinimleri karşılayacak nitelikte insan kaynağının oluşturulmasıdır.
Görevindeki yüksek performansı ve davranışlarındaki olumlu profilleri / gelişimleri sonucunda, kurumumuzu geleceğe taşıyacak niteliklere sahip çalışanlarımıza yetkinliklerine uygun kariyer olanakları sağlanmaktadır.
Terfi Koşulları

1- Atanacağı / Terfi alacağı departmanda boş pozisyon bulunması,
2- Atanacağı / Terfi alacağı görevin gerektirdiği yetenek ve yeterliliğe sahip olması,
3- Performans değerlendirmede yeterli sicil puanını almış olması,
4- Disiplin Yönetmeliği açısından terfiye engel bir durumunun olmaması


Çalışanların kariyer yönetimi sürecinde, yetkinliği, performansı ve çalışma süresi vb. kriterlere bakılmaktadır.
Eğitim ve Geliştirme;
Akıllı Lojistik bünyesinde işe yeni başlayan veya görev bölüm değişikliği gerçekleştirmiş mevcut çalışanlarımızın görevlerini maksimum performansla yerine getirebilmeleri, mesleki beceri ve yetkinlik düzeyini arttırarak, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla tüm çalışanlarımıza eğitim programları düzenlenir.
Eğitim ve Gelişim süreci, eğitim ihtiyaç analizi, eğitim programları tasarımı, uygulama ve değerlendirme aşamalarından oluşur.
Çalışanlarımıza sunduğumuz ana eğitim ve gelişim alanlarımız aşağıda sıralanmaktadır.
Oryantasyon Eğitimi: İşe yeni başlayan veya görev – bölüm değişikliği gerçekleştirmiş çalışanlarımıza şirkete ve çalışacağı bölüme uyum sağlayabilmesi amacıyla, şirketimizi ve sistemimizi tanımaya yönelik uygulanan programlardır.
Hizmet İçi Eğitim: Çalışanlarımızın görevleriyle ilgili bilgilerinin arttırılması, yeni beceriler kazandırılması, davranışlarının olumlu yönde gelişmesi ve motivasyonlarının arttırılması için meslekî, teknik ve davranış bilgilerinin verildiği eğitim programlarıdır.
Kalite ve İSG Eğitimleri; Kalite yönetim sisteminin en etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla kalite birimi tarafından hastane çalışanlarına verilen sistem eğitimleridir.
Eğitim programlarının içeriği, personelin görevi ve kariyer planlaması dikkate alınarak belirlenmektedir.
Ücretlendirme - Ödüllendirme, Sosyal Haklar ve Etkinlikler;
Ücretlendirme - Ödüllendirme
Pozisyona, görev tanımına ve çalışanların performansına bağlı belirlenen ücret artışları yılda bir kez gerçekleştirilir.
Sosyal İmkanlar;
Tüm çalışanlarımıza yemek hizmeti sağlamakta olup, pozisyona göre çalışanlarımıza araç tahsis edilmekte ya da yol ücreti ödemesi yapılmaktadır.
Sosyal Etkinlikler
Çalışanlarımız arasında dostlukların pekişmesi, katılımcı, paylaşımcı kültürün oluşturulmasını sağlamak, bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek ve takım ruhunun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, geziler, yemek davetleri ve spor turnuvaları düzenlenmektedir.